برنامه انتخاب واحد نيمسال اول 92-93 / رشته هاي علوم اجتماعي

تقويم آموزشي و برنامه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 کليه گروه هاي علوم اجتماعي

 

تاريخ انتخاب واحد

سه شنبه19/6/92  ساعت  12- 8

شب از ساعت 20 تا 7 صبح روز بعد

تاريخ تاخير در انتخاب واحد

پنج شنبه 20/6/92  ساعت  17- 14

 

تشکيل کلاس ها

شروع: 23/6/92

پايان: 12/10/92

حذف و اضافه

شروع: 31/6/92

پايان: 3/7/92

امتحانات

شروع: 17/10/92

پايان: 3/11/92

 

- انتخاب واحد بصورت اينترنتي انجام مي شود. در صورت هر گونه ابهام کارشناسان آموزشي گروه در ايام

انتخاب واحد پاسخگوي سئوال هاي آموزشي دانشجويان محترم خواهند بود.

- رعايت کليه دروس پيش نياز- هم نياز به عهده دانشجويان محترم مي باشد.

- برنامه درسي دانشجويان محترم کارشناسي ارشد جامعه شناسي ترم سوم در دو گروه ارايه مي شود

و دانشجويان موظفند تمامي دروس خود را از يک گروه انتخاب کنند، گروه اول يا گروه دوم.

در صورت رعايت نکردن عواقب آن به عهده خود دانشجويان محترم مي باشد.

با تشکر گروه علوم اجتماعي


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط