تقويم آموزشي و برنامه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 93- 1392

 
تقويم آموزشي
انتخاب واحد
تاخير در انتخاب واحد
تشكيل كلاس ها
حذفد و اضافه
امتحانات
شروع
12/11/92
16/11/92
19/11/92
26/11/92
25/3/93
پايان
16/11/92
ساعت 14 الي 17
22/3/93
30/11/92
9/4/93
 

انتخاب واحد گروههاي علوم اجتماعي در روز يكشنبه  13/11/92 ساعت 14 الي 17 مي باشد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط