برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 رشته ارتباطات و جامعه شناسی مهم

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 / رشته ارتباطات...

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 رشته ارتباطات و جامعه شناسی

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 / رشته ارتباطات...

برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94 رشته ارتباطات و جامعه شناسی

برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94 / رشته...

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 رشته ارتباطات و جامعه شناسی

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 / رشته ارتباطات برنامه...

برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 / رشته‌های علوم اجتماعی

برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 / رشته ارتباطات برنامه...

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93 / رشته‌های علوم اجتماعی

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93 / رشته ارتباطات...

برنامه درسي نيمسال دوم سال تحصيلي 93 -1392 رشته علوم ارتباطات اجتماعي و رشته جامعه شناسي

دريافت برنامه درسي نيمسال دوم سال تحصيلي 93 -1392 رشته علوم...

تقويم آموزشي و برنامه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 93- 1392

تقويم آموزشي...

برنامه درسي نيمسال اول سال تحصيلي 93 -1392 رشته علوم ارتباطات اجتماعي و رشته جامعه شناسي

برنامه درسي نيمسال اول سال تحصيلي 93 -1392 رشته علوم ارتباطات اجتماعي...

برنامه انتخاب واحد نيمسال اول 92-93 / رشته هاي علوم اجتماعي

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA...

صفحه 1 از 2 1 2 بعد »   برو به 

مطالب مرتبط